O nas

Fundacja Byłych Żołnierzy i Funkcjonariuszy Sił Specjalnych „SZTURMAN" jest organizacją pozarządową założoną przez byłych żołnierzy sił specjalnych.  Celem głównym Fundacji  jest wsparcie  socjalne , prawne, psychologiczne dla byłych i czynnych żołnierzy i funkcjonariuszy oraz ich rodzin. Fundacja dba także o integrację środowiska mundurowego.  Środki na pomoc finansową pozyskiwane są poprzez organizacje zbiórek publicznych, aukcji.
Fundacja Szturman, której wolontariuszami są byli żołnierze i funkcjonariusze  wykorzystuje ich umiejętności i potencjał organizując szkolenia i różnorodne działania na rzecz pro obronności.  Szkolenia zawierają nie tylko elementy pro obronne, ale także wiedzę dotyczącą umiejętności odnalezienia się w sytuacjach zagrożenia. Szkolenia organizowane są dla rezerwistów, członków organizacji pro obronnych, a także dla uczniów klas mundurowych. Aktualnie Fundacja współpracuje z 12 szkołami, w których funkcjonują klasy mundurowe.
Ważnym aspektem jest  organizacja wydarzeń przypominających o ważnych wydarzeniach historycznych, promuje postawy patriotyczne. 
Dzięki zawartymi porozumieniami z  Ministerstwem Obrony Narodowej w szkoleniach organizowanych przez Fundacje jako instruktorzy biorą udział  żołnierze jednostek specjalnych: JWK, AGAT, GROM, 6BPD, a także wykorzystywane jest podczas kursów profesjonalne zaplecze wojskowe.

Statut Fundacji Byłych Żołnierzy i Funkcjonariuszy Sił Specjalnych


Porozumienia podpisane z Fundacją

Sprawozdania z działalności Fundacji:

  1 Sprawozdanie 2009
  2 Sprawozdanie 2010
  3 Sprawozdanie 2011
  4 Sprawozdanie 2012
  5 Sprawozdanie 2013
  6 Sprawozdanie 2014
  7 Sprawozdanie 2015
  8 Sprawozdanie 2016

  9 Sprawozdanie 2017
10 Sprawozdanie 2018

11 Sprawozdanie 2019
12 Sprawozdanie 2020