O nas

Fundacja Byłych Żołnierzy i Funkcjonariuszy Sił Specjalnych „SZTURMAN" to organizm, którego celem nadrzędnym jest niesienie pomocy socjalnej i prawnej żołnierzom oraz funkcjonariuszom uczestniczącym w misjach poza granicami kraju, ale też tym, którzy służą Ojczyźnie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Fundacja rozpościera swoje opiekuńcze skrzydła nad każdym, kto znajduje się w bardzo trudnej sytuacji materialnej, ale też nad każdym, kto w służbie dla kraju poniósł uszczerbek na zdrowiu. Nie zapominamy o bliskich osób poszkodowanych, pamiętamy o rodzinach, które złożyły Polsce największa ofiarę z życia syna, męża, ojca, czy brata...Pomoc mierzona jest setkami akcji charytatywnych, wielkim zaangażowaniem, dbałością i troską o dobro podopiecznych Fundacji.
Szturman bogaty wiedzą i doświadczeniem tych, którzy zasilają szeregi Fundacji prowadzi szeroko zakrojone działania na rzecz obronności państwa, kultywuje tradycje narodowe, promuje patriotyzm, rozwija poczucie świadomości obywatelskiej, kulturowej i przynależności do Ojczyzny. Ważne dla nas jest propagowanie wiedzy na rzecz ochrony ludności w sytuacjach zagrożenia i uświadamianie ludziom, jak ważną rzeczą są umiejętności ratowania ludzkiego życia, podstawowa wiedza medyczna, która pozwala udzielić niezbędnej pomocy zanim nadejdzie profesjonalny ratunek. Mocno angażujemy się w szkolenia rezerwistów, ale też jesteśmy obecni w ponad 12 mundurowych szkołach. Stawiamy na młodzież, na patriotycznego ducha, którego da się kształtować, pokazując mu drogę wyrzeczeń i służby dla Rzeczypospolitej. W porozumieniu z Ministerstwem Obrony Narodowej wykorzystujemy potencjał i doświadczenie żołnierzy jednostek specjalnych: JWK, AGAT, GROM, 6BPD do profesjonalnych szkoleń grup proobronnych, strzeleckich, studenckich, stowarzyszeń...
Szturman jest bezpiecznym domem, w którym każdy znajdzie coś dla siebie: pomoc, wsparcie materialne, prawne i psychologiczne, ale też sposób na realizowanie swoich pasji militarnych i sportowych. Jesteśmy tu dla Was, nie jesteśmy tylko symbolem...Jesteśmy aktywnym wsparciem dla każdego, kto nas potrzebuje.Sprawozdania z działalności Fundacji:
1 Sprawozdanie 2009
2 Sprawozdanie 2010
3 Sprawozdanie 2011
4 Sprawozdanie 2012
5 Sprawozdanie 2013
6 Sprawozdanie 2014
7 Sprawozdanie 2015
8 Sprawozdanie 2016