Aktualności

Cykl szkoleń proobronnych dla członków organizacji proobronnych z zakresu rozpoznania ogólnowojskowego.
Przewidywana ilość miejsc - 140 uczestników, o zakwalifikowaniu do szkolenia decyduje kolejność wg terminu zgłoszeń.
Czternastodniowye zgrupowanie szkoleniowe dla nauczycieli ze szkół prowadzących klasy mundurowe oraz członków organizacji proobronnych (termin realizacji 03-16 listopada 2017 r, woj. śląskie m. Lubliniec).
Głównym celem szkolenia jest przeszkolenie uczniów i nauczycieli ze szkół prowadzących klasy mundurowe, członków organizacji proobronnych w wybranym zakresie programu "Edukacja Wojskowa",
Zawody obejmują konkurencje zespołowe, które są sprawdzianem umiejętności ogólnowojskowych członków organizacji proobronnych, uczniów klas mundurowych i młodzieży akademickiej studiującej na kierunkach bezp. wewnętrzne lub obrona narodowa.