POMAGAMY

Udzielamy pomocy prawnej, psychologicznej oraz doradzamy finansowo. Działania statutowe pozwalają nam wesprzeć Cię w trudnych chwilach. Aby uzyskać wsparcie skorzystaj z menu i wybierz interesującą Cię pomoc.

Statutowo naszą pomocą objęci są byli żołnierze i funkcjonariusze oraz ich rodziny i bliscy z niżej wymienionych jednostek i innych formacji mundurowych.Lista jednostek objętych statutowo naszą pomocą:
 • Jednostka „GROM”
 • JWK
 • JWAGAT
 • JWNIL
 • JWFORMOZA
 • 6 Brygada Desantowo Szturmowa
 • Brygada Kawalerii Powietrznej
 • Formacje specjalne Policji
 • Agencja Wywiadu
 • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Służba Wywiadu Wojskowego
 • Służba Kontrwywiadu Wojskowego
 • Centralne Biuro Antykorupcyjne
 • Formacje specjalne Straży Granicznej
 • Formacje specjalne Żandarmerii Wojskowej
 • Biuro Ochrony Rządu

Dodatkowo niesiemy również pomoc dla żołnierzy, funkcjonariuszy i przedstawicieli innych jednostek i formacji specjalnych. Oferujemy pomoc prawną i psychologiczną zgodną z naszymi założeniami statutowymi i naszym doświadczeniem w niesieniu pomocy. Więcej na ten temat w statucie oraz artykułach na naszej stronie.


Udzielanie pomocy


Poszukujemy informacji o żołnierzach i funkcjonariuszach lub ich rodzinach, którzy są w trudnej sytuacji. Jeśli ktoś z Twoich bliskich lub znajomych potrzebuje pomocy POWIEDZ NAM O TYM.

powrót