POMAGAMY

Udzielamy pomocy prawnej, psychologicznej oraz doradzamy finansowo. Działania statutowe pozwalają nam wesprzeć Cię w trudnych chwilach. Aby uzyskać wsparcie skorzystaj z menu i wybierz interesującą Cię pomoc.

Statutowo naszą pomocą objęci są byli żołnierze i funkcjonariusze oraz ich rodziny i bliscy z niżej wymienionych jednostek i innych formacji mundurowych.

Lista jednostek objętych statutowo naszą pomocą:
 • Jednostka „GROM”
 • JWK
 • JWAGAT
 • JWNIL
 • JWFORMOZA
 • 6 Brygada Desantowo Szturmowa
 • Brygada Kawalerii Powietrznej
 • Formacje specjalne Policji
 • Agencja Wywiadu
 • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Służba Wywiadu Wojskowego
 • Służba Kontrwywiadu Wojskowego
 • Centralne Biuro Antykorupcyjne
 • Formacje specjalne Straży Granicznej
 • Formacje specjalne Żandarmerii Wojskowej
 • Biuro Ochrony Rządu
Dodatkowo niesiemy również pomoc dla żołnierzy, funkcjonariuszy i przedstawicieli innych jednostek i formacji specjalnych. Oferujemy pomoc prawną i psychologiczną zgodną z naszymi założeniami statutowymi i naszym doświadczeniem w niesieniu pomocy. Więcej na ten temat w statucie oraz artykułach na naszej stronie.

Udzielanie pomocy

Poszukujemy informacji o żołnierzach i funkcjonariuszach lub ich rodzinach, którzy są w trudnej sytuacji. Jeśli ktoś z Twoich bliskich lub znajomych potrzebuje pomocy POWIEDZ NAM O TYM.

 
  Stan konta poszczególnych akcji charytatywnych na dzień 18.02.2019 rok:

     "Pomoc dla Bruna" stan na koncie:  0,00 zł
     9 930,00 zł zakupiliśmy wózek inwalidzki specjalistyczny
     2 258,50 zł w dniu 26.01.2019r opłacono fakturę  nr 1576
    
    "Pomóż Patrykowi" stan na koncie: 1 754,50 zł - zbiurka do puszek
    1 754,50 zł - opłacenie rehabilitacji 18.02.2019
    
    Mariusz "Tasior" stan na koncie: 52 562,05 zł   http://www.fundacjaszturman.pl/wspieramy-mariusza-tasiora.html
    11 740,00zł - 29.11.2017 zakupiono łóżko, wózek 24.08.2019
    
    Poldo Leopold Tymanowski stan na koncie: 25 181,40 zł  http://www.fundacjaszturman.pl/informacje-od-polda.html
    16 811,02 zł - rehabilitacja i sprzęt - wózek
    
    Krzysztof Kafar stan na koncie: 51 809,06 zł  http://www.fundacjaszturman.pl/dla-krzysztofa-kafara.html
    9 000,00 zł - przekazano na cele dostosowania mieszkania
    
    Pomoc dla Cioska stan na koncie: 43 195,67 zł  http://www.fundacjaszturman.pl/pomoc-dla-cioska.html
    1 640,00 zł - podnośnik rehabilitacyjny 29.11.2018
    2 850,00 zł - wózek inwalidzki 15.01.2019
    2 855,74 zł - opłacono rachunki na sprzęt rehabilitacyjny
powrót