ZAWODY STRZELECKIE SOF DELTA CUP 2017

W okolicach Myślenic w dniach 17-18 maja br. odbyły się elitarne zawody strzeleckie SOF DELTA CUP 2017 pod egidą Dowódcy Komponentu Wojsk Specjalnych – gen. bryg. Wojciecha Marchwicy. Do udziału w zawodach organizatorzy zaprosili żołnierzy i funkcjonariuszy jednostek specjalnych służb mundurowych.
Zawody rozpoczął Szef Pionu Wsparcia Bojowego Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych płk dypl. Marian PARANIAK. Otwierając turniej podkreślił, że tego typu zawody strzeleckie bardzo dobrze służą integracji środowiska jednostek specjalnych służb mundurowych. Po oficjalnym powitaniu wszystkich ekip, życzył sukcesów podczas rywalizacji, zwracając szczególną uwagę na warunki bezpieczeństwa w czasie prowadzenia ognia. Nawiązaniem do strzeleckich tradycji historycznych było oddanie symbolicznych strzałów armatnich przez przedstawicieli Bractwa Kurkowego z Tarnowskich Gór w osobach hetmana Andrzeja JANICKIEGO i dr. Krzysztofa GÓŹDZIA. Był to oficjalny sygnał otwierający zawody strzeleckie SOF DELTA CUP 2017.
W zawodach wzięło udział 20 zespołów, reprezentujących 11 podmiotów: Jednostek Wojsk Specjalnych - JW KOMANDOSÓW, JW FORMOZA, JW AGAT, JW NIL, pododdziałów Policji,  Straży Granicznej i Ministerstwa Finansów, a także Fundacji Byłych Żołnierzy i Funkcjonariuszy Sił Specjalnych Szturman. Konkurowano w strzelaniach w dzień i w nocy, indywidualnie, jak i zespołowo. Tak jak w roku ubiegłym ekipy rywalizowały podczas strzelania nocnego, co utrzymało wysoki stopień trudności zawodów. Zawodnicy wykonywali nietypowe strzelania dynamiczne indywidualnie i w parach, z dwóch rodzajów broni: pistoletu maszynowego i z pistoletu samopowtarzalnego w umundurowaniu i wyposażeniu typowym dla startującej formacji. Rozmieszczone w terenie cele zawodnicy ostrzeliwali z różnych postaw, w marszu i zza ukrycia. Liczyły się zarówno celność jak i czas pokonania rozmieszczonych w wąwozie specjalnych torów strzelań. O miejscu w klasyfikacji końcowej decydowała kombinacja czasu i wyniku strzelania. Ze względu na rozmieszczenie celów i konieczność ostrzeliwania ich z marszu zawodnicy podczas strzelania zespołowego musieli ze sobą ściśle współdziałać.
WYNIKI WSPÓŁZAWODNICTWA
Indywidualnie zwyciężył zawodnik Jednostki Wojskowej FORMOZA, drugie miejsce zajął reprezentant Wydziału Realizacyjnego Ministerstwa Finansów, a trzecie zawodnik Fundacji Sprzymierzeni z GROM.
Zespołowo triumfował Wydział Realizacyjny Ministerstwa Finansów, drugie miejsce zajęła drużyna Fundacji Sprzymierzeni z GROM, a trzecie reprezentanci Jednostki Wojskowej FORMOZA.
Nagrody dla zwycięzców wręczył Zastępca Dowódcy  Komponentu Wojsk Specjalnych – płk Robert KOPACKI, który serdecznie pogratulował wszystkim zawodnikom biorącym udział w zawodach. Podkreślił przy tym znaczenie korzyści wynikających z rywalizacji pomiędzy zawodnikami dla stale wzrastającego poziomu wyszkolenia tak indywidualnego, jak i zespołowego.
Czwartą edycję zawodów SOF DELTA CUP 2017 zorganizowało Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych wspólnie z Wojskowym Stowarzyszeniem „Kultura-Turystyka-Obronność’’, Klubem Wojsk Specjalnych i Jednostką Wojskową NIL.

Zawody SOF DELTA CUP organizowane są od 2014 roku. Pomysł na organizację tego typu zawodów mieli ówczesny Dowódca Centrum Operacji Specjalnych - Dowódca Komponentu Wojsk Specjalnych, gen. bryg. Jerzy GUT i Szef Pionu Wsparcia Bojowego COS-DKWS płk dypl. Sławomir DRUMOWICZ. Obecnie ich kontynuatorem jest aktualny Szef Pionu Wsparcia Bojowego DKWS płk dypl. Marian PARANIAK. Z uwagi na charakter działalności służbowej reprezentowanych jednostek oraz bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych uczestników, zawody miały charakter zamknięty dla osób postronnych. Jako że zawody cieszą się rosnącym zainteresowaniem, do następnej edycji organizatorzy planują zaprosić również ekipy z zagranicy, co zapewni zawodom międzynarodowy charakter.
powrót