Sekcja społeczno-psychologiczna

Kim jesteśmy

Centrum Pomocy Społeczno-Psychologicznej mundurowi24.pl to inicjatywa wspierania w sytuacjach kryzysowych przedstawicieli wszystkich służb mundurowych oraz ich rodzin i bliskich. Centrum ma stanowić miejsce pierwszego kontaktu dla tych ludzi poprzez linię kryzysową, która ma charakter interaktywnej poradni terapeutyczno-społecznej, opartej m.in. na kontakcie poprzez dostępne bezpłatne komunikatory np. skype, oraz tradycyjnej rozmowie telefonicznej.

Osoby tworzące Centrum to grupa ludzi, które dostrzegają problemy wynikające z niewielkiej ilości ośrodków „cywilnych”, „nieumiejscowionych”, oferujących pomoc przedstawicielom służbom mundurowym (wojsko, policja, straż). Chodzi o miejsca, w których mogliby oni uzyskać, w sposób anonimowy, pomoc zarówno w sytuacjach kryzysu psychicznego, ale także w zakresie szeroko rozumianych porad społecznych.

Pomoc kierowana jest także, na tych samych zasadach, dla ich rodzin i bliskich.

Zaplecze osobowe Centrum Pomocy Społeczno-Psychologicznej mundurowi24.pl stanowią psychologowie, psychoterapeuci przygotowani i przeszkoleni w zakresie oczekiwanej pomocy. Są to specjaliści z różnych dziedzin: uzależnienia, radzenia sobie z agresją, itp..

W jaki sposób chcemy pomagać? M.in. poprzez:

    terapeutyczną linię kryzysową;

    warsztaty radzenia sobie ze stresem;

    pomoc w sprawach urzędowych;

    warsztaty aktywizacyjne;

    organizację turnusów terapeutycznych;

    organizację różnorodnych form wypoczynku.

Centrum Pomocy Społeczno-Psychologicznej mundurowi24.pl powołane zostało

w dn. 19 listopada 2014 r., przy Małopolskim Zarządzie Wojewódzkim Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, pod patronatem Wojewody Małopolskiego. Obecnie działa w strukturach Fundacji Byłych Żołnierzy i Funkcjonariuszy Sił Specjalnych „Szturman”.


***

Ludzie Centrum

Agnieszka Pers

Wieloletnia wolontariuszka Polskiego Czerwonego Krzyża, uczestniczka międzynarodowych konwojów z pomocą humanitarną, dziennikarka - absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydziału Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, której tematem pracy magisterskiej było: „Uchodźcy- stary, czy nowy problem końca XX wieku? Obraz uchodźców z Kosowa na podstawie artykułów Gazety Wyborczej”. Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu poradnictwa psychologicznego zakończone pracą dyplomową: „Diagnostyka i terapia w stresie bojowym u żołnierzy powracających z obszaru działań wojennych”.

Justyna Zaleska

Sekretarz Zarządu Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie. Prowadzi działalność charytatywną pomagając rodzinom z problemami wychowawczymi, bezdomnym i bezrobotnym. Współpracuje z Biurem Poszukiwań Osób Zaginionych PCK. Jako wieloletni kierownik placówek służby zdrowia współpracuje ze szpitalami i specjalistami z różnych dziedzin medycyny.

Beata Bernatek - koordynator linii kryzysowej Centrum Pomocy Społeczno-Psychologicznej mundurowi24.pl. Psycholog, absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej  w Lublinie. Ukończyła także studia podyplomowe  z zakresu Psychologii Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, studia podyplomowe z zakresu Psychologii Transportu w Instytucie Psychologii Stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Studium Pedagogiczne dla Absolwentów Szkół Wyższych, Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej – uprawnienia pedagogiczne, studia podyplomowe „Podstawy Psychoterapii” oraz „Szczegółowe problemy psychoterapii” w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ prowadzące do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty, atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Obecnie jest pracownikiem Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie na stanowisku psycholog policyjny.