Aktualności

Zawody obejmują konkurencje zespołowe, które są sprawdzianem umiejętności ogólnowojskowych członków organizacji proobronnych, uczniów klas mundurowych i młodzieży akademickiej studiującej na kierunkach bezp. wewnętrzne lub obrona narodowa.