Aktualności

Głównym celem szkolenia jest przeszkolenie uczniów i nauczycieli ze szkół prowadzących klasy mundurowe, członków organizacji proobronnych w wybranym zakresie programu "Edukacja Wojskowa",
Zawody obejmują konkurencje zespołowe, które są sprawdzianem umiejętności ogólnowojskowych członków organizacji proobronnych, uczniów klas mundurowych i młodzieży akademickiej studiującej na kierunkach bezp. wewnętrzne lub obrona narodowa.