Cykl szkoleń proobronnych dla członków organizacji proobronnych z zakresu rozpoznania ogólnowojskowego

Cykl szkoleń proobronnych dla członków organizacji proobronnych z zakresu rozpoznania ogólnowojskowego.

Przewidywana ilość miejsc - 140 uczestników, o zakwalifikowaniu do szkolenia decyduje kolejność wg terminu zgłoszeń.

Szkolenie zostanie zrealizowane w Grudziądzu w dwóch trzydniowych turnusach po 70 kursantów w dniach 17-19.11.2017 r. oraz  24-26.11.2017 r.


Nadmieniam, że szkolenia realizowane będą zgodnie z założeniami programu nauczania dla klas szkół ponadgimnazjanlnych przedmiotu „Edukacja wojskowa”.

Wymagane wyposażenie uczestników obozów:
- umundurowanie polowe (wersja zimowa) - min.1 kpl.
- plecak, śpiwór, karimata,
- kurtka przeciwdeszczowa,
- ubranie ćwiczebne - dres,
- busola, przybory do pisania.
- latarki czołowe,

Jednocześnie informuję, że dalsze uzgodnienia w przedmiotowej sprawie należy prowadzić drogą elektroniczną: biuro@fundacjaszturman.pl
lub telefonicznie pod nr tel. 501 742 000 lub 531 999 909.

W dniach 17 - 19 listopada 2017 r. z inicjatywy Biura ds. Proobronnych Fundacja Byłych Żołnierzy i Funkcjonariuszy Sił Specjalnych „SZTURMAN” SZTURMAN realizowała pierwsze z dwóch, 3 - dniowych szkoleń proobronnych dla członków organizacji proobronnych z zakresu rozpoznania ogólnowojskowego. Przedsięwzięcie realziowane było w ramach zadania zleconego przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

Głównym celem było przeszkolenie członków organizacji proobronnych, zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie rozpoznania ogólnowojskowego oraz podniesienie poziomu umiejętności z zakresu szkolenia strzeleckiego w organizacjach proobronnych.

Zgrupowanie szkoleniowe odbywało się na terenie ośrodka szkoleniowego MORIW przy jeziorze Rudnickie Wielkie w Grudziądzu pod fachowym okiem byłych żołnierzy Wojsk Specjalnych - kadry instruktorskiej Fundacji SZTURMAN.

W szkoleniu wzięli udział nauczyciele i uczniowie z VI Liceum Ogólnokształcącego im. Zesłańców Sybiru w Toruniu oraz członkowie Strzelców Rzeczypospolitej z Jednostki 5132 z Mszczonowa

W ramach sprawdzenia nabytych umiejętności kursanci rozpoczęli zajęcia od przypomnienia umiejętności posługiwania się mapą wojskową oraz z orientowania się taktycznie w terenie za pomocą busoli. Ze względu na liczebność grupy zostali podzieleni na dwie sekcje, które wykonywały zadania rozpoznawcze w terenie lesistym. Trudny obszar umożliwiał wykonanie skrytego podejścia pod obiekt. Podczas szkolenia instruktorzy kładli nacisk na pracę na mapie z busolą bez użycia odbiornika GPS. Podstawy topografii, prace na mapach i poruszenie się w terenie leśnym oraz zurbanizowanym jest priorytetowym szkoleniem by pokazać, iż ta wiedza może uratować życie gdy zawiedzie, w najbardziej nieoczekiwanym czasie, sprzęt nawigacyjny, na którym młodzież aktualnie bazuje. Drugim bardzo istotnym przedmiotem było szkolenie strzeleckie i zagadnienia posługiwania się bronią strzelecką oraz przyjmowanie postaw strzeleckich. Natomiast na terenie Ośrodka Szkoleń Strzeleckich w Rybieńcu przeprowadzony został najbardziej rozbudowany punkt szkolenia, podczas którego uczniowie i członkowie organizacji proobronnych zapoznawali się z różnymi rodzajami broni i amunicji ze strzelaniem włącznie.

Nadzór merytoryczny nad realizacją szkolenia sprawowało Biuro ds. Proobronnych MON.
powrót